Uprawnienia budowlane – dla kogo?

W biznesie budowlanej aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, głównie należy pozytywnie zdać egzamin, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Taki egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. W pierwszym etapie trzeba zdać pozytywnie egzamin, a dopiero później można przystąpić do egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną.

Praca w biznesie budowlanej – co należy wiedzieć?
Nie ulega wątpliwości, że w każdej pracy, także w branży budowlanej, pracownicy powinni podnosić własne kwalifikacje a także kompetencje. Stąd też warto skorzystać z sposobności, ażeby rozszerzyć swoje uprawnienia. W sytuacji branży budowlanej takie sposobności stwarza egzamin na uprawnienia budowlane. Powinno się jednak pamiętać o tym, że do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić jedynie osoby, które spełniają wymogi, które zawarte są w przepisach budowlanych, a dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, jak także należycie długiej praktyki w zakresie projektowania albo pracy przy budowie. Tylko osoby, które spełniają opisane wcześniej warunki, mogą zapisać się na egzamin, który organizowany jest w całym kraju w tym samym terminie. Trzeba także wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane podzielone na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie a także kierowanie robotami budowlanymi, podzielone są również na szereg specjalności. Przed przystąpieniem do egzaminu powinniśmy wybrać daną specjalność, na przykład specjalność inżynieryjną. W zakresie tej specjalności otrzymujemy uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.

Category: Budownictwo i architektura

-

Dodaj komentarz