Uprawnienia dla pracowników budowy

Praca w budownictwie daje wiele możliwości. Sprzyja temu sposobność podnoszenia kwalifikacji, dzięki podejściu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Trzeba natomiast pamiętać, że każdy kandydat ubiegający się o takie uprawnienia musi spełnić warunki, które starannie są określone w przepisach prawa budowlanego.

Dotyczą one wykształcenia kierunkowego, wyższego albo średniego, jak również stażu na budowie.
Co jeszcze należy wiedzieć na temat uprawnień budowlanych?
Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza część to test składający się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. Jeśli kandydat uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej w następnych dniach może przystąpić do części ustnej, która jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Powinno się zaznaczać, że egzamin na uprawnienia w budownictwie organizowany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Część pisemna odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi wybrać jedną z kilku specjalności w obrębie której, woli zyskać dane uprawnienia. Zasadniczo uprawnienia dzielą się na 2 główne kategorie. Jedna z kategorii dotyczy kierowania pracami budowlanymi, a druga projektowania. Dzielą się one na sporo specjalności jest to w głównej mierze specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna a także instalacyjna z zakresu instalacji urządzeń wentylacyjnych, kanalizacyjnych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych. Specjalność inżynieryjna dzieli się na mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową.

Źródło: uprawnienia budowlane.

Category: Budownictwo i architektura

-

Dodaj komentarz