Uprawnienia w budownictwie – co trzeba wiedzieć?

Branża budowlana wyróżnia się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy oraz szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Trzeba jednakże pamiętać, że uprawnienia budowlane można uzyskać wyłącznie i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto mieć świadomość tego?
Przede wszystkim ażeby podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy spełniać kilka zasadniczych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą tytułu naukowego związanego z branżą budowlaną oraz praktyki w biznesie budowlanej. Tylko osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnych lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu a także egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Wyłącznie pozytywne zdanie obu części umożliwia pozyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia w budownictwie dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych a także uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch kategorii wyróżnia się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się także na dokładnie określone podkategorie, tj. specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Źródło informacji: uprawnienia budowlane.

Category: Budownictwo i architektura

-

Dodaj komentarz