Zasady uczestnictwa w programie „Mój Prąd” dla właścicieli domów

Program Mój Prąd to inicjatywa wspierająca rozwój fotowoltaiki w Polsce, skierowana do gospodarstw domowych. Jego priorytetowym misją jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a przez to przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Program oferuje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych oraz, są przypadki w których, magazynów energii, co pozwala na osiągnięcie większej samowystarczalności energetycznej i obniżenie rachunków za prąd.

Zakres wsparcia i warunki kwalifikacji

Program Mój Prąd umożliwia uzyskanie dotacji na pokrycie części kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Aby korzystać z kodu, trzeba spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie statusu gospodarstwa domowego czy instalacja systemu fotowoltaicznego o określonej mocy. Dofinansowanie jest przyznawane po zrealizowaniu inwestycji i zademonstrowaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jej wykonanie zgodnie z wymogami kodu.

Procedura aplikacyjna

Proces aplikacyjny w ramach programu Mój Prąd jest stosunkowo prosty i przejrzysty, co zachęca do korzystania z tej formy wsparcia. Aplikacje o dofinansowanie można składać elektronicznie poprzez dedykowaną platformę internetową. Wymagane jest załączenie dokumentacji potwierdzającej zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, w tym faktur a także protokołu odbioru instalacji. Ważnym elementem jest terminowość – wnioski trzeba składać w określonych terminach ogłaszanych przez instytucję zarządzającą programem.

Dodatkowe informacje: prąd 6.0.

Category: Budownictwo i architektura

-

Dodaj komentarz