Liberalizm gospodarczy

 

Jak wygląda perfekcyjne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się właściwie. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Każdy ma tyle, że nie zazdrości innym. W perfekcyjnym państwie nie posiada ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednakże możliwe? Czy gdyby rzeczywiście udałoby się zdobyć taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy jednakże państwo liberalne jest właściwym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system niewątpliwie miałby swoje plusy. Większa swoboda funkcjonowania. Całkowity brak testom ze strony państwa. Ale zostały ażeby i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli każdy mógłby robić to, co chce i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu decyzji majątkowych mógłby doprowadzać do finansowego krachu pełne państwo. Liberalizm to odpowiedni nurt poglądów politycznych natomiast nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia testom. Do upadku moralności też. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one uzależnione, i od mojej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Więcej treści: Liberalizm konserwatywny

Category: Gospodarka

Tagi: , ,

-

Dodaj komentarz