Analiza ryzyka

Funkcjonowanie wielu instytucji powiązane jest z ryzykiem ujawnienia określonych informacji. Dlatego, kiedy pracuje się nad poprawą bezpieczeństwa czy nad wprowadzeniem w życie systemów mających zapewniać bezpieczeństwo, bardzo często najpierw konieczna jest analiza ryzyka. Dopiero na podstawie wyników takiej analizy można dobrać rozwiązania, które w danym przypadku okażą się najlepszymi.

Nie za każdym razem bowiem konieczne są identyczne rozwiązania. Analiza ryzyka pozwala ocenić poziom ryzyka i ustalić zakres sytuacji, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Informacje na ten temat pozwalają z kolei odkryć praktyczne rozwiązania, które to ryzyko zminimalizują. Analiza ryzyka wykonywana jest za pomocą specjalnych narzędzi albo aplikacji. Czasami taka analiza ma postać działań praktycznych i realnej oceny sytuacji. Wszystko zależy od tego, gdzie taka analiza jest przeprowadzana. Często taka analiza przeprowadzana jest tam, gdzie istnieje dostęp do informacji niejawnych. Informacje niejawne muszą być zabezpieczane i nie można dopuszczać do nich każdego. Dlatego szacowanie ryzyka jest tu konieczne. Wyłącznie na tej podstawie można dobrać zabezpieczenia i rozwiązania, które przyczynią się do tego, że ochrona informacji niejawnych będzie łatwa i skuteczna. Zadania takie powierza się specjalistycznym firmom, które nie tylko i wyłącznie umieją oszacować poziom ryzyka. Są w stanie dobrać zabezpieczenia, które w danym przypadku będą optymalne. Bezpieczeństwo danych jest brane pod uwagę w bardzo wielu sytuacjach i okolicznościach.
Więcej: analiza ryzyka.

Category: Komputery i internet

-

Dodaj komentarz