Odszkodowanie za represje komunistyczne

Czy na ten moment można jeszcze skutecznie walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem podczas składania wniosku i dochodzenia prawdy oraz zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach sporo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się jednakże, że represje te były niesłuszne, czy też niezgodne z prawem.

W takim wypadku sąd w Polsce wydał sporo wyroków unieważniających, dzięki czemu dużo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Bez wątpienia, aby rozpocząć dochodzenie swoich praw powinno się złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam efektywnie załatwić sprawę. Bez wątpienia w razie konieczności specjaliści oferują także pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest konieczne do tego, ażeby starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą pozyskać zadośćuczynienie finansowe tu i w tym momencie. Bez wątpienia ogół podlega bazie prawnej, stąd też szanse na zyskanie odszkodowania są de facto spore. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie osobiście bądź też poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy również instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Warto zobaczyć: odszkodowanie za represje prl.

Category: Prawo

-

Dodaj komentarz