Inwestycje budowlane

Poznań to centrum Wielkopolski i nic w tym dziwnego. To tutaj znajduje się zdecydowana większość firm sektora usługowego, najbardziej istotne uczelnie (żeby wymienić jedynie prestiżowy Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza) i wiele innych instytucji. Przechadzając się ulicami biurowych dzielnic Poznania można zadumać się nad wieżowcami, które ucieleśniają w przestrzeni miejskiej rozwój gospodarczy tego ośrodki miejskie. Jeżeli już zaś jest się Poznaniakiem, można w dodatku patrzeć na nie z nieukrywaną dumą.
Jednak należy przy tym pamiętać, że aby wszystkie te inwestycje mogły być zrobione, niezbędna była specjalistyczna i staranna kontrola nad ichniejszym przebiegiem, która jest finansowana z dwóch źródeł: z kieszeni współudziałowca inwestycji , a dodatkowo z pieniędzy publicznych, głównie samorządowych. Nadzór inwestorki to na 100 procent ten rodzaj nadzoru, w którym największy interes posiada inwestor, dlatego nacisk jest położony na realizację tworzenia i poszczególnych ichniejszym etapów w odpowiednich terminach, używanie przez podwykonawców wyznaczonych materiałów – istnieje ryzyko, że podwykonawca zechce na materiałach oszczędzić, pogarszając jakość mojej inwestycji.
Taki inwestor zastępczy Poznań powinien znać na tyle bardzo dobrze, by zorientować się ustawowych, geologicznych i biznesowych uwarunkowaniach związanych z inwestycją. W innym wypadku może nie spełniać wystarczająco z ogromnym skutkiem swojego zadania, co może narazić inwestora na straty.
Jednak jeszcze ważniejsze niż zyski dewelopera czy współudziałowca inwestycyjnego jest bezpieczeństwo ludzi przebywających na co dzień w budynkach. Z tego powodu nadzór budowlany Poznań finansuje z własnych środków, a zadanie zapobiegania katastrofom budowlanych spoczywa na najlepszym urzędzie nadzoru budowlanego.
Zobacz również: inwestor zastępczy Poznań.

Category: Budownictwo i architektura

-

Dodaj komentarz